Værløse og Hareskov sogne

headerbar.gif

Værløse sogn søger Børne- og Ungemedarbejder


Eftermiddagstræf i Værløse Kirke

Torsdag 24. april kl. 14-16: Pastor emeritus Sigurd Gudiksen holder foredraget: "Jakob Peter Mynster, kirkens førstemand i Guldalderen". Kaffe og kage 20 kr.


koncert i værløse kirke

Birgit Lyngholm

Søndag 27. april kl. 16.00: Forårskoncert med sopran Birgit Lyngholm og organist Lene Rasmussen Hesdorf. Billed-akkompagnement ved Hans Jørgen Bendixen. Nordisk musik af bl.a. C. Nielsen og E. Grieg. Fri entré.


Seniorklubben i Hareskov

Torsdag 1. maj kl.14-16 mødes vi i Huset, Skandrups Allé 34. Foredrag om "Jerusalem, religionernes by - modsætningernes by" af pastor emer. Sigurd Gudiksen. Foredraget ledsages af billeder. Vi syngerforårssalmer og -sange og får kaffe med hjemmebag.


Gud og spaghetti gudstjeneste i Værløse Kirke

Torsdag 1. maj 17.30 ved sognepræst Johannes Krarup. En gudstjeneste for børnefamilier, hvor vi først hører historier fra Bibelen og synger sange, og bagefter spiser vi sammen.  Kirkens Børne- og Ungdomskor medvirker. Arrangementet er gratis, men der foretages indsamling til Sognets Julehjælp.


Gospelgudstjeneste i Værløse Kirke

Søndag 4. maj 10.30 afholdes Gospelgudstjeneste ved sognepræst Morten Munch. Gospelkids og Kirke Værløse Gospelkor medvirker.

Kirke Værløse Gospelkor
Gospelkids

Kirkefrokost i Hareskov

Søndag 4.maj indbyder Hareskov Menighedsråd til kirkefrokost efter højmessen. "Farvel til det gamle - Goddag til det nye". Vi siger farvel til huset og hører fra arkitekt Mads Peder Hansen om det kommende nye menighedshus. Tilmelding til arrangementet på tlf. 4044 9840 senest 28. april.

 

 

"Huset"
Skitse til nyt Hus

Åben familie i værløse kirke

- et netværk for børnefamilier og unge voksne. Fredag 9. maj 17.30-20.30. Vi starter med fællesspisning, herefter sang, bibelstudier samt samtaler om kristen tro og hverdag. Tilmelding til kontaktperson Christian U. Due: chudue(at)yahoo.com eller tf. 26306156.


Den store kirketur

Jægerspris Slot

Søndag 18. maj starter vi med højmessen kl. 10.30 i Værløse Kirke. Herefter får vi en let frokost i kirken. Kl. 12.30 kører bussen til Jægerspris Slot. Vi ser slottet og besøger museet. Hvis vejret er med os, er det muligt at spadsere lidt i Slotsparken. Café Danner serverer kaffe og kage. Forventet hjemkomst før kl. 18. Pris 150 kr. Tilmelding til kirkekontoret tlf. 4448 0125 senest onsdag 14. maj kl. 13.